Wegwijs in de K.R. - V.L.P.


Met ingang van 2001 is de VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT verantwoordelijk voor de Vlaamse Vleugel van de KBRSF.

Erkend door de Vlaamse deelregering en door BLOSO zal de V.L.P. zich voornamelijk bezighouden met de pedagogische begeleiding van beginnende en jonge ruiters, door middel van de organisatie van examens voor A en B -ruiterbrevetten.

Ruiterbrevetten (type overeenkomstig de leeftijd en de soort licentie) zijn verplicht om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. (niet voor de ruiters die in 1998 of vroeger reeds een licentie gehad hebben)

De cursussen van V.H.S. inzake Theorie Ruiterbrevetten zijn te koop op het secretariaat K.R. en via V.L.P. (09/245.70.11)

Daarenboven is aan dit verplichte lidmaatschap een door de wet verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels gekoppeld.